|
ȸȝҰ
|
E~
|
Ưȭu
|
ǰ
|
|
ä~r
|
Q
E~
 
기초의학과 임상 󼼞
생리학, 병리학, 생화학, 분자생물학, 생물의학공학, 순환기내과, 호흡기내과, 뇌외과,신경외과,의학검사학
 
약학 자료 󼼞
약리학,독성학,약물화학,약물 분석학,약제학, 약제 처방 및 조제 기술 ,원료와 보조재의 출처 및 품질기준, 약
 
의료기기 및 상품 󼼞
IEC보고 ,X-Ray기,초음파기,MRI,CT, 인공 호흡기, 혈액투석기, 심장 페이스 메이커, 수술기기,실험실과 병원 각과.
 
국제회의 동시통역 󼼞
국제학술회의,세미나,연차총회 현장통역,동시 통역, 원격회의 통역,동영상 자료,회의일정 번역,상무회담
SFDA
Pfizer Pharmaceu
WHO(World Health
Novartis Pharma
Beijing Municipa
Bayer Healthcare
Chinese Medical
Nycomed Pharma
China Associatio
 
 
±

SFDA
----------------------------------------
WHO
----------------------------------------
Pfizer Pharma
----------------------------------------
Novartis Pharma
----------------------------------------
Xian-janssen Pharma
----------------------------------------
Bayer Healthcare
----------------------------------------
Ferring Pharma
----------------------------------------
BabyCare Ltd
----------------------------------------
Nycomed Pharma
----------------------------------------
Sanyo Electric
----------------------------------------
DOBI Medical
----------------------------------------
Medtronic Medical
----------------------------------------
Kyowa Hakko Kogyo
----------------------------------------
Taiho pharmaceutical
----------------------------------------
Otsuka Pharmaceutical
----------------------------------------
Tanabe Seiyaku
----------------------------------------
Shiseido Company
----------------------------------------
Germany Virion-serion
----------------------------------------
Germany Medical Syst
----------------------------------------
Sewon Cellontech
----------------------------------------
SONO Solution
----------------------------------------
Gleneagles CRC
----------------------------------------
Claris Lifescience
----------------------------------------
EPS China
----------------------------------------
Tigermed Consulting
----------------------------------------
Excel PharmaStudies
----------------------------------------
National Medicines
----------------------------------------
Kawin Bio-Tech
----------------------------------------
Zenith-medical
----------------------------------------
Xian-janssen Pharma
----------------------------------------
Holley-cotec Pharma
----------------------------------------
NICPBP
----------------------------------------
 
©

2004-2018 ϰา_

15ѡ5淨˵